Termeni şi condiţii

1. Definiţii

AMMA – AMMA QUALITY LEARNING S.R.L., cu sediul în București, Stradă Ghiocei nr. 1, Sector 2, J 40/12639/2018, CUI 39830557 este o companie care pune la dispoziția furnizorilor de training din România și/sau străinătate Platforma Qriser unde sunt comercializate cursuri de formare profesională și de dezvoltare personală. Furnizorii de training își comercializează cursurile pe Platforma Qriser aparatinand AMMA și au desemnat AMMA drept comisionarul lor care încheie contracte, emite facturi și primește plăți în numele AMMA dar pe seama furnizorilor de training.

Beneficiar – Companie care dorește inițierea unui proiect de dezvoltare profesionala sau personala pentru angajații săi prin încurajarea acestora de a deveni Utilizatori si de a pune la dispozitia acestora fondurile necesare pentru a urma sesiuni de formare profesională și/sau de dezvoltare personală oferite pe Platforma Qriser și care încheie un contract de formare profesională în calitate de Beneficiar cu furnizorii de pe platforma reprezentați de către AMMA.

Comandă – un document electronic prin care Utilizatorul transmite Furnizorului, prin intermediul Platformei Qriser, acceptarea ofertei Furnizorului privind un anumit curs prin transmiterea unei comenzi în acest sens, potrivit Termeniilor și Condițiilor generale şi speciale ale Platformei Qriser.  În momentul în care un Utilizator plaseaza comanda pentru un curs postat pe Platforma Qriser, oferta pentru cursul respectiv se consideră acceptată de către Beneficiar. Beneficiarul va fi ținut răspunzător pentru fiecare acțiune făcută de angajații săi pe Platforma Qriser.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Rating&Review sau a unui alt comentariu.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului  transmiterea Comenzii și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului pe Platforma Qriser (Comenzi, fonduri utilizate, fonduri rămase, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Conținut – reprezintă toate informațiile de pe Platforma Qriser care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al AMMA, Utilizatorului conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta.

Contract de formare profesională – contract încheiat de către AMMA, în calitate de comisionar al furnizorilor, cu Companiile Beneficiar stabilind cadrul de efectuare a cursurilor listate pe Platforma Qriser

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Utilizatorului să marcheze cursurile pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior.

Curs, Program sau Training –  orice produs de formare profesională sau de dezvoltare personală listat pe Platforma Qriser

Cursant – orice Utilizator înregistrat pe Platforma Qriser care se înscrie sau este inscris de o Companie Beneficiar la un curs.

Favorite – secțiune din Cont care permite Utilizatorului să își creeze Lista cu cursuri pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții.

Fonduri Qriser – Buget în Euro alocat de către Beneficiar fiecărui angajat al său înregistrat pe Platforma Qriser pentru achiziționarea de cursuri in numele Beneficiarului prin intermediul Platformei Qriser. Angajaţii vor putea cheltui aceste fonduri Qriser pentru achiziţionarea cursurilor de formare profesională potrivit înţelegerii lor cu Beneficiarul – angajatorul lor. Fondurile Qriser alocate vor fi cheltuite de către angajaţia) prin înregistrarea lor la anumite cursuri oferite pe Platforma Qriser şi prin participarea la aceste cursuri sau b) prin înregistrarea lor la anumite cursuri oferite pe Platforma Qriser urmată de neprezentarea la curs, dacă înregistrarea nu a fost anulată cu 14 zile înainte de dată efectuării cursului respectiv.

Furnizor de training – persoană fizică autorizată sau persoană juridică care își comercializează cursurile pe Platforma Qriser aparatinand AMMA și care a desemnat AMMA drept comisionarul său.

Platforma Qriser – Platforma Qriser este o platforma on-line de tranzacţionare a cursurilor oferite de furnizori de training

Preț – Prețul cursurilor listate pe Platforma Qriser este stabilit de către Furnizor și nu include TVA.

Rating & Review – o evaluare scrisă de către Cursant redactată pe baza experienței personale ce menționează dacă cursul respectă sau nu specificațiile menționate de către furnizor. Este o modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Cursant față de un curs respectiv fata de Furnizorul de training care se exprimă sub formă de stele, fiecare curs respectiv Furnizor putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Cursant.

Site – magazinul online găzduit la adresa web qriser.com

Termeni și condiții generale – Termenii şi Condiţiile aplicabile Platformei Qriser

Termenii și condițiile specifice – Termenii şi condițiile specifice de organizare a cursurilor respectiv condițiile de înscriere şi dezinscriere la cursuri, anulare a înscrierii, neprezentare la curs stabilite unilateral de către Furnizori.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârstă peste 18 ani înregistrată pe Platforma Qriser care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

2. Platforma Qriser – descrierea serviciilor oferite

Credem că instruirea pe termen lung şi de calitate transforma lumea într-un loc mai bun prin transformarea vieţilor, una câte una. Instruirea de lungă durată face oamenii mai fericiţi deoarece numai prin învăţare continuă se deschid noi perspective şi viaţa capătă mai multă culoare. Platforma Qriser te ajută să te dezvolţi şi să creşti prin facilitarea întâlnirii tale cu furnizorii care îţi pot oferi cursul de care ai nevoie.

Platforma Qriser este locul în care poţi găsi listate cursuri de formare profesională, precum şi alte genuri de cursuri iar potenţialii cursanţi pot avea o privire de ansamblu asupra întregii pieţe şi pot găsi ceea ce au nevoie pentru îndeplinirea obiectivelor proprii de instruire.

Platforma Qriser îi ajută pe furnizorii de training să îşi comercializeze cursurile de formare profesională. Platforma Qriser acţionează în calitate de comisionar pentru furnizori de training şi în această privinţă, a) furnizorii de training sunt cei care prestează serviciile, respectiv desfăşoară cursurile de formare profesională listate pe Platforma Qriser, b) cursanţii se înregistrează pe Platforma Qriser şi plătesc respectivele cursuri de formare profesională şi c) Platforma Qriser facilitează încheierea acestor tranzacţii şi efectuarea plăţilor aferente.

3. Platforma Qriser – Valorile şi Principiile noastre

Toate activităţile noastre sunt desfăşurate în conformitate cu Valorile şi Principiile Qriser. Din momentul în care te înregistrezi pe Platforma Qriser, eşti de acord să respecţi aceste valori şi principii şi să le foloseşti în interacţiunea ta cu noi şi cu ceilalţi participanţi de pe Platforma Qriser.

Pentru a face parte dintr-o lume deschisă în care oamenii pot avea acces la oportunităţi de instruire necesare pentru creşterea şi dezvoltarea lor, avem nevoie de o fundaţie puternică de respect şi de încredere că toţi participanţii de pe Platforma Qriser împărtăşesc aceleaşi aşteptări unii de la alţi pe întreaga perioadă a colaborării. Chiar dacă acest document este un document care se actualizează constant pentru a satisfice nevoile comunităţii Qriser, noi credem că principiile şi valorile menţionate mai jos sunt cele care ne vor ţine tot timpul împreună pe Platforma Qriser:

 • Respectul pentru oameni si pentru viaţa privată
 • Respectul pentru idei
 • Respectul pentru proprietate
 • Respectul pentru angajamentele luate

Respectul pentru oameni si pentru viaţa privată

Încurajăm oamenii cu vârsta de peste 18 ani să beneficieze de ofertele prezentate pe Platforma Qriser. Noi suntem deschişi să colaborăm cu o mulţime diversă de oameni din întreaga lume şi participanţii pe Platforma Qriser trebuie să împărtăşească aceleaşi valori de Toleranţă, Non-discriminare şi Non-Violenţă.

 • Toleranţă şi non-discriminare

Noi facem parte dintr-un spaţiu global care promovează toleranţa şi respectul între toţi participanţii de pe Platforma Qriser şi nu ne comportăm diferit unii cu alţii pe criterii de rasă, etnie, orientare religioasă, orientare sexuală, sex, gen, identitate de gen, dizabilitate sau boli grave. În mod similar, nu este permisă insultarea nimănui pe aceste criterii. Tratăm cu respect toţi oamenii, în fiecare interacţiune. De asemenea, trebuie să respectăm toate legile aplicabile în acest domeniu.

 • Non-violenţă şi neagresarea celorlaţi

Noi facilitam întâlnirea dintre furnizori şi cursanţi în spaţii de curs variate. În orice moment înainte, în timpul şi după o sesiune de curs, siguranţa participanţilor este foarte importantă. De aceea, ne aşteptăm ca să creezi un mediu sigur atât pentru tine cât şi pentru ceilalţi participanţi prin:

 • Neagresarea şi neintimidarea nimănuiNu trebuie să îi faci pe ceilalţi să fie ţinta unor comportamente nedorite sau să îi vorbeşti de rău.
 • Lipsa de violenţă. Nu ai voie să comiţi atacuri fizice sau sexuale, abuz sexual, hărţuire sexuală, tâlhărie, trafic uman, şi orice altă formă de violenţă sau să reţii pe cineva împotriva voinţei lui
 • Fără ameninţări.Nu poţi să exprimi intenţia de a răni pe cineva prin cuvintele tale sau prin gesturi fizice
 • Fără situaţii periculoase sau incomfortabile– nu ai voie să creezi condiţii pentru răspândirea de boli, etc. De asemenea, în cazul în care eşti furnizor de training şi pui la dispoziţia cursanţilor anumite locaţii, trebuie să te asiguri că acestea au autorizaţiile necesare de funcţionare şi de respectare a regulilor împotriva incendiilor, că au sistemele necesare pentru funcţionare optimă din punct de vedere al electricităţii, comfortului termic, apa disponibilă, acces la grupuri sanitare adecvate, precum şi din punct de vedere al curăţeniei si ca sunt propice sustinerii programelor vândute.

Respectul pentru viaţa privată

Camere de luat vederi (CCTV) nu sunt permise în locaţia unde se desfăşoară cursul decât dacă ele sunt vizibile şi prezentate anterior şi ele nu sunt permise niciodată în spaţii private (grupuri sanitare, spaţii de dormit, alte spaţii). De asemenea, nu ai voie să accesezi conturi Qriser aparţinând altor persoane fără a avea autorizarea acestora şi/sau încălcând drepturile altor persoane la spaţiu privat, proprietate intelectuală, mărci, date cu caracter personal, etc.

Respectul pentru idei

Încurajăm participanţii să îşi împărtăşească ideile ca furnizori sau în calitate de cursanţi participând la cursurile promovate pe Platforma Qriser. Când faci asta, este important să asculţi şi să emiţi o opinie echilibrată. Poţi să nu fi de acord cu o altă persoană dar trebuie să îi arăţi respect când aceasta îşi împărtăşeşte experienţa proprie. De asemenea, este important să le dai suficient spaţiu şi timp furnizorilor pentru ca aceştia să poată efectua cursul în cele mai bune condiţii.

Ca furnizor, este important să ai o atitudine marcată de grijă faţă de participanţii la cursul tău şi să iei măsurile necesare pentru a înţelege dacă partipanţii au primit suficientă informaţie ca să urmărească în cele mai bune condiţii procesul de predare.

Noi nu verificăm şi nici nu editam cursurile oferite pe Platforma Qriser ca să vedem dacă au probleme legale şi nu suntem în măsură să determinăm legalitatea conţinutului unui curs. Totuşi, este important pentru noi ca furnizorii care postează cursuri să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane şi să se angajeze că au toate autorizaţiile şi drepturile de a folosi/exprima conţinutul cursurilor lor.

Aşteptările noastre sunt ca ideile împărtăşite în cadrul cursurilor oferite pe Platforma Qriser să respecte următoarele valori şi principii:

 • Evită exprimarea plină de ură (hate speech).Chiar dacă face parte din libertatea de expresie, noi nu încurajăm în niciun fel exprimarea urii faţă de alte persoane
 • Respectarea legii.Folosirea de către tine a Platformei Qriser trebuie să respecte toate legile şi regulamentele aplicabile. Eşti singurul răspunzător pentru cunoaşterea şi conformarea cu astfel de legi şi regulamente care îţi sunt aplicabile. Nu poţi posta niciun curs, întrebare, răspuns, verificare sau orice alt conţinut care încalcă legile şi regulamentele aplicabile. Eşti singurul răspunzător pentru cursurile, conţinutul şi acţiunile tale pe care le postezi sau iei pe sau în legătură cu Platforma Qriser.
 • Respectul proprietăţii intelectuale şi a imaginii altor persoane. Politica noastră este să blocăm şi îndepărtăm cursurile care ne sunt raportate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile la imagine ale altor persoane.

 Respectul pentru proprietate

Ofertele de cursuri vor include diverse locaţii, facilităţi şi mijloace tehnice. Îţi solicităm să respecţi proprietatea şi informaţiile aparţinând unor alte persoane:

 • Furtul nu este permis.Nu îţi este permis să iei lucruri care nu sunt ale tale, să foloseşti proprietatea cuiva fără permisiune, să copiezi documente aparţinând unor alte persoane fără acordul acestora, să distrugi proprietatea altor persoane sau să ameninţi cu evaluări nesatisfăcătoare sau cu alte penalităţi şi prejudicii ca să obţii beneficii personale.
 • Spam, phishing sau fraudă.Nu ai voie să faci tranzacţii în afara Platformei Qriser pentru cursurile listate pe platformă, să înşeli prin efectuarea de înregistrări false, prin folosirea de cărţi de credit false, să faci reclama pentru alte produse, să încerci să strângi fonduri pentru alte cauze, să faci afirmaţii false despre oricare alt participant pe Platforma Qriser sau să încarci evaluări false sau care nu respectă valorile și principiile noastre.

Respectul pentru angajamentele luate

Noi putem facilita schimbul de idei de la furnizori la cursanţi şi invers. Noi ne-am luat responsabilitatea de a fi cât mai buni în a facilita experienţa ta pe şi în legătură cu Platforma Qriser. Pentru ca tu şi toţi ceilalţi participanţi să beneficiaţi de cea mai bună experienţă, este important să îţi păstrezi angajamentele luate. Ne referim la:

 • Să procedezi în conformitate cu regulile Platformei Qriser. De exemplu, să nu anulezi un curs după ce a trecut termenul în care acesta putea fi anulat menţionat în politicile Qriser.
 • Să colaborezi. Aşteptarea noastră este să acorzi evaluări (ratings and reviews) corecte, să fii disponibil pe parcursul înregistrării la un curs ca să poţi da datele necesare, să participi alături de noi pentru rezolvarea diverselor probleme care pot apărea, etc.
 • Te rugăm să împărtăşeşti detalii corecte şi să nu înşeli în ceea ce priveşte identitatea ta prin acordarea unui nume fals, sau a unei date de naştere falsă, sau să îţi creezi un cont dublu, sau să îţi creezi un cont chiar dacă ai sub 18 ani. De asemenea, nu trebuie să indici o adresă falsă, să induci în eroare în ceea ce priveşte detaliile indicate pe Platforma Qriser, să substitui un curs cu altul, să înregistrezi cursuri care nu există, să transmiţi evaluări false, etc.

4. Furnizori de training – Termeni şi condiţii pentru participarea pe Platforma Qriser

Platforma Qriser este onorată să faciliteze tranzacţionarea cursurilor oferite de furnizori de training de valoare care pot ajuta cursanţii să se dezvolte potrivit aspiraţiilor profesionale proprii.

Furnizorii de training beneficiază de întreaga libertate de a stabili cursurile de formare profesională pe care doresc să le ofere cursantiilor pe Platforma Qriser, de a stabili locaţia unde se pot desfăşura aceste cursuri, metodă de predare şi materialele de curs.

Furnizorii de training au întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile, precum şi responsabilitatea de a desfăşura cursurile la cele mai înalte standarde de calitate din industrie.

Furnizorii de training vor trebui să adere la Valorile şi Principiile Platformei Qriser pentru a putea fi listaţi şi, de asemenea, trebuie să încheie un contract cu Platforma Qriser în scopul definirii elementelor legale ale relaţiei comerciale dintre părţi.

Furnizorii de training trebuie să respecte Termenii şi Condiţiile Platformei Qriser şi cele menţionate în contractul încheiat cu Platforma Qriser şi, în aceste condiţii, beneficiază de următoarele drepturi:

Pe parcursul desfăşurării activităţii pe Platforma Qriser, furnizorii de training au următoarele obligaţii:

5. Cursanţi – Termeni şi condiţii pentru participarea pe Platforma Qriser

Platforma Qriser îţi oferă accesul la cursurile pe care le consideri folositoare pentru dezvoltarea ta în aria profesională aleasă.

Dorim să îţi comunicăm că ai următoarele drepturi:

De asemenea, dorim să îţi aducem la cunoştinţă că ai următoarele obligaţii pe Platforma Qriser:

 • Prin înregistrarea, accesarea sau folosirea serviciilor oferite pe Platforma Qriser, accepţi să intri într-un contract ferm cu Platforma Qriser, respectând toate obligaţiile, Termenii şi Condiţiile Plaformei Qriser şi din respectivul contract. Dacă nu eşti de acord cu regulile menţionate în aceşti termeni şi condiţii Qriser, nu te înregistra sau nu folosi serviciile Platformei Qriser.
 • Materialele folosite pe parcursul cursurilor sunt confidenţiale. Nu poţi reproduce, redistribui, transmite, adapta, vinde, împrumuta, împărtăşi, modifica, adapta sau creea alte lucrări, transfera sau folosi materialele de curs cu excepţia cazului în care ai primit permisiunea explicită de a face acest lucru prin consimţământul scris al furnizorului.

6. Companii beneficiari – Termeni şi condiţii pentru participarea pe Platforma Qriser

Pe Platforma Qriser oferim posibilitatea angajaţilor din compania ta oportunitatea de a participa la cursurile de formare profesională oferite pe Platforma Qriser.

Companiile pot stabili alocarea unei anumite sume de bani pentru fiecare angajat, suma care va fi reprezentată pe Platforma Qriser prin fonduri Qriser. Angajaţii vor putea aloca aceste fonduri pentru achiziţionarea cursurilor de formare profesională potrivit înţelegerii lor cu societatea angajator. Fondurile se vor consuma de către angajaţi a) prin înregistrarea lor la anumite cursuri oferite pe Platforma Qriser şi prin participarea la aceste cursuri sau b) prin înregistrarea lor la anumite cursuri oferite pe Platforma Qriser urmată de neprezentarea la curs, dacă înregistrarea nu a fost anulată cu 14 zile înainte de data efectuării cursului respectiv. La sfârşitul fiecărei luni, Furnizorii de training vor factura serviciile prestate pe baza fondurilor consumate de către angajaţi. Facturile vor fi cumulate şi transmise prin Platforma Qriser către Companiile beneficiari înregistrate pe Platformă care vor face plata pentru cursurile la care au participat angajaţii lor.

Companiile – beneficiari de training – trebuie să respecte termenii şi condiţiile Platformei Qriser şi cele menţionate în contractul încheiat cu Platforma Qriser şi, în aceste condiţii, dispun de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a se înregistra pe Platforma Qriser, de a aloca fonduri angajaţilor săi şi de a urmări alocarea şi consumarea fondurilor pe cursurile listate pe Platforma Qriser
 • Dreptul de a dispune de fondurile alocate angajaţilor săi pe Platforma Qriser
 • Dreptul ca angajaţii săi să beneficieze de cursuri la cele mai înalte standarde aplicabile în industria respectivă
 • Dreptul de a i se respecta datele cu caracter personal – potrivit Politicii Qriser de protecţie a datelor personale
 • Dreptul de a solicita despăgubiri de la furnizorii de training în cazul în care aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile şi/sau le-au adus prejudicii angajatiilor săi

Pe parcursul participării angajaţilor săi pe Platforma Qriser şi la cursurile listate pe Platforma Qriser, companiile beneficiar au următoarele obligaţii:

 • Obligaţia de a achita plata cursurilor potrivit fondurilor alocate şi consumate de către angajaţii săi potrivit Politicii de înregistrare, plata şi returnare a banilor pe Platforma Qriser
 • Obligaţia de a îşi îndrepta orice nemulţumire legată de cursuri împotriva furnizorilor de training care au efectuat cursul respectiv
 • Obligaţia de a respecta principiile şi valorile aplicabile pe Platforma Qriser – vezi Platforma Qriser – valorile şi principiile noastre
 • Obligaţia de a despăgubi ceilalţi participanţi de pe Platforma Qriser în cazul în care există prejudicii produse de către angajaţii săi – vezi Platforma Qriser – responsabilitatea participanţilor
 • Obligaţia de a respecta datele cu caracter personal oferite de participaţii pe Platforma Qriser şi de a le folosi numai potrivit consimţământului acordat – potrivit Politicii Qriser de protecţie a datelor personale
 • Obligaţia de a respecta prevederile contractuale din contractul încheiat cu Platorma Qriser inclusiv obligaţia de a achita facturile în termenul de scadență
 • Obligaţia de a respecta prevederile legale aplicabile activităţii sale
 • Obligaţia de a colabora şi de a găsi cea mai bună variantă de efectuare a cursului „in house” – de a stabili cu claritate, în detaliu, elementele cursului astfel încât acesta să se desfăşoare în cele mai bune condiţii (pregătirea materialelor, echipamentelor audio-video, conexiune la internet, etc).

7. Platforma Qriser – Termeni şi condiţii generale privind rolul Qriser

Platforma Qriser are scopul de a facilita contractarea şi plata cursurilor listate pe Platforma Qriser şi livrate de către furnizori de training, fiind îndreptăţită la un comision în această privinţă plătit de către furnizorii de training.

Pe parcursul derulării activităţii pe Platforma Qriser, Platforma Qriser are următoarele drepturi:

 • De a încasa comisionul stabilit prin contract cu furnizorul de training
 • De a primi despăgubiri dacă furnizorul de training, cursantul sau compania beneficiar al trainingului încalcă Platforma Qriser – valorile şi principiile noastre
 • De a accepta sau nu pe Platforma un anumit furnizor de training. Dacă există suspiciuni serioase că furnizorul respectiv nu respectă Platforma Qriser – valorile şi principiile noastre, se poate refuza includerea lui pe site
 • De a i se respecta drepturile privind protecţia datelor cu caracter personal
 • De a se prevala de statutul de comisionar în cazul în care există reclamaţii sau probleme şi de a lăsa Furnizorul de training să se subroge în drepturile sale

De asemenea, Platforma Qriser are următoarele obligaţii:

 • Obligaţia de a încheia contracte cu clienţii beneficiar pe modelul agreat cu Funrizorii de training
 • Obligaţia de a transmite Furnizorilor de training documentele relevante în cazul în care există reclamaţii şi să îi ajute în rezolvarea acestora
 • Obligaţia de a ajuta la selectarea cursurilor de formare profesională efectuate la cele mai înalte standarde aplicabile în industria respectivă prin intermediul evaluărilor (Ratings & Reviews) participanţilor
 • Obligaţia de a respecta principiile şi valorile aplicabile pe Platforma Qriser – vezi Platforma Qriser – valorile şi principiile noastre
 • Obligaţia de a respecta datele cu caracter personal oferite de cursanţi şi alţi participaţi pe Platforma Qriser şi de a le folosi numai potrivit consimţământului acordat – potrivit Politicii Qriser de protecţie a datelor personale
 • Obligaţia de a respecta valorile şi principiile Platformei Qriser inclusiv demnitatea oricărui participant şi tratarea acestuia cu respect – Platforma Qriser – valorile şi principiile noastre
 • Obligaţia de a respecta prevederile contractuale din contractele încheiate
 • Obligaţia de a respecta prevederile legale aplicabile activităţii sale

De asemenea, dorim să îţi menţionăm că sunt anumite aspecte care nu intra în aria noastră de responsabilitate şi control ci în aria Furnizorilor de training care oferă cursuri pe Platforma Qriser. Aceste aspecte sunt detaliate aici – vezi Platforma Qriser – responsabilitatea participanţilor.

8. Politica de înregistrare, plata şi returnare a banilor pe Platforma Qriser. Politica privind reclamațiile.

Îţi mulţumim pentru încrederea acordată Platformei Qriser şi te felicităm pentru iniţiativa de a continua formarea ta profesională.

În cazul în care există cursuri oferite pe Platforma Qriser care se potrivesc planului tău de formare profesională şi la care doreşti să participi, te încurajăm să îţi creezi un cont de utilizator pe Platforma Qriser.

Pentru a te înregistra pe Platforma Qriser trebuie să ai cel puţin 18 ani. Când te  înregistrezi trebuie să transmiţi datele tale cu caracter personal incluzând o adresă validă de email. Eşti responsabil pentru contul tău şi trebuie să-l protejezi corespunzător cu o parolă potrivită astfel încât să nu poată fi accesat de către alte persoane. Nu îţi poţi transfera contul unor terţe persoane.

Te atenţionam că nu poţi folosi contul tău în scopuri ilegale. Comportamentul tău pe Platforma Qriser trebuie să fie în concordanţă cu legile aplicabile şi cu valorile şi principiile Platformei Qriser. Eşti singurul responsabil de cunoaşterea legilor aplicabile şi de respectarea acestora.

În cursul înregistrării, eşti îndrumat să efectuezi plata cursului de formare profesională ales prin consumarea de fonduri Qriser dintre cele alocate ţie de către angajatorul tău.

Preţurile cursurilor de formare profesională sunt determinate doar de furnizorul de training respectiv. Platforma Qriser are menirea de a facilita achiziţionarea de cursuri de formare profesională. Preţul cursurilor afișat pe platformă nu include TVA.

În momentul în care te înregistrezi, eşti de acord să plăteşti pentru cursurile astfel achiziţionate.

Efectuarea de teste

Pentru anumite cursuri, furnizorul de training îţi va solicita să efectuezi anumite teste. Îţi solicităm să nu transmiţi rezultate sau materiale care nu sunt ale tale.

Înregistrarea folosind fondurile oferite de către angajatorul tău

Potrivit înţelegerii dintre Platforma Qriser şi angajatorul tău, vei primi fonduri Qriser pe care le poţi consuma prin plasarea de comenzi de achiziţionare de cursuri. Fondurile se distribuie la început de an/perioadă şi se pot suplimenta prin decizia exclusivă a angajatorului tău. Fondurile cheltuite şi confirmate stau la baza emiterii facturii de către Qriser. Fondurile vor fi denominate în echivalent Euro.

Politica de anulare din partea cursantului

Poți anula orice comandă plasatăîn termen de 24 de ore de la achiziţie.

De asemenea, pentru orice curs comandat de pe Platforma Qriser, îţi poţi anula înregistrarea fără niciun fel de penalizare cu 14 zile înainte de efectuarea cursului. Orice anulare a unei comenzi plasate după această perioadă poate duce la consumarea definitivă a fondurilor alocate de tine cursului respectiv și implicit la plata prețului de către angajatorul tău.

Anulare din partea furnizorului

Dacă cursul achiziţionat de tine nu are un număr suficient de participanţi şi furnizorul de training decide că nu poate efectua cursul cu numărul de participaţi înrolaţi, atunci cursul va fi anulat cu cel puţin 7 zile înainte de efectuarea acestuia iar tu vei primi fondurile Qriser respective înapoi.

De asemenea, furnizorul poate anula cursul pentru motiv de forţă majoră sau caz fortuit, fiind împiedicat în mod obiectiv să efectueze sesiunea de curs respectivă. Vei fi anunţat imediat ce apare o astfel de situaţie.

Politica de returnare a banilor

În cazul în care anulezi înregistrarea la cursurile oferite pe Platforma Qriser cu mai mult de 14 zile înainte de efectuarea cursului, eşti îndreptăţit să primeşti fondurile Qriser consumate înapoi în contul tău.

De asemenea, în cazul în care furnizorul de training anulează cursul pentru motive subiective, eşti îndreptăţit să primeşti fondurile Qriser consumate înapoi în contul tău.

Politici diferite ale furnizorilor

Furnizorii de training pot avea termeni şi condiţii diferite faţă de cele menţionate mai sus care ţi se vor aduce la cunoştinţă în momentul în care te înregistrezi la cursul respectiv.

Politica de reclamații

Beneficiarul/Cursantul va avea posibilitatea de a reclama diverse aspecte considerate neconforme ale unui curs prestat de un Furnizor, după cum urmează:

 • Imediat după efectuarea cursului, Furnizorul va trimite Beneficiarului/ Cursantului o notificare prin Platforma Qriser că respectivul curs a fost livrat.
 • De la momentul recepționării notificării privind livrarea cursului, Beneficiarul/ Cursantul are la dispoziție 5 zile calendaristice pentru a reclama neconformitățile și pentru a înainta solicitările sale.
 • De la momentul receptionarii reclamației, Furnizorul are la dispoziție 5 zile pentru a răspunde, acceptând sau respingând total sau parțial reclamațiile și/sau solicitările Beneficiarului/Cursantului.
 • AMMA încurajează concilierea directă între Beneficiar/Cursant și Furnizorul de curs. În situația în care în termen de maxim 15 zile de la inițierea reclamației părțile nu ajung la o înțelegere, AMMA va interveni pentru a analiza situația și pentru a decide pașii următori. În cadrul acestui demers, AMMA va putea solicita informații suplimentare ambelor părți.
 • Pe perioada soluționării reclamației și până la ajungerea la un acord între părți sau până la emiterea deciziei AMMA, plata cursului respectiv va fi suspendată.
 • Acest mecanism de soluționare va fi aplicat și în situația plăților anticipate (prepay), caz în care, în funcție de decizia AMMA, sumele pot fi returnate parțial sau total Beneficiarului/Cursantului.

9. Platforma Qriser – politica privind evaluările (ratings&reviews)

Platforma Qriser oferă un sistem neutru şi just pentru ca tu să ne poţi împărtăşi comentariile tale şi să poţi evalua cursurile oferite (ratings&reviews). Principalul scop al sistemului de ratings&reviews pe Platforma Qriser este să ajute potenţialii cursanţi să evalueze dacă un curs îndeplineşte nevoile lor de instruire. Evaluările scrise, oferă de asemenea, furnizorilor de training feedback util care îi ajută să îşi îmbunătăţească conţinutul materialelor de curs şi metoda de predare.

Postând evaluări (ratings&reviews) pe Platforma Qriser, accepţi să respecţi regulile de mai jos. Ne rezervăm dreptul să înlăturăm orice conţinut care, în parte sau în totalitate, încalcă aceste reguli sau Valorile şi Principiile Platformei Qriser. De asemenea, în cazul unor încălcări severe şi repetate, putem suspenda sau dezactiva permanent conturile respective de pe Platforma Qriser.

Ne poţi contacta direct în cazul în care conţinutul evaluărilor şi postarilor încalca aceste reguli sau Valorile şi Principiile Platformei Qriser.

Următorul conţinut nu este permis pe Platforma Qriser:

 • Postari care acceptă sau promovează activităţi periculoase sau ilegale
 • Postari care folosesc un limbaj vulgar, obscen, ameninţător sau agresiv
 • Postari care promovează discriminarea, intoleranţa sau ura (hate speech)
 • Postari care sunt ilegale sau care încalcă drepturile altei persoane sau entităţi, incluzând drepturile de proprietate intelectuală
 • Postari care nu reprezintă experienţa personală a autorului acestora
 • Încercări de impersonare ale unei alte persoane, cont sau entitate
 • Postari susţinute prin promisiuni de plată a unor bani, servicii adiţionale sau a altor beneficii şi facilităţi
 • Postari motivate de presiunea unei ameninţări
 • Postari create cu scopul de a face publicitate sau reclama unor alte activităţi comerciale, incluzând logo sau nume de companii, linkuri, etc

Tu deţii dreptul de proprietate asupra conţinutului postarilor tale dar a) ne acorzi dreptul de a împărtăşi aceste postari cu oricine altcineva prin orice canal de media, prin orice mijloc de comunicare şi b) ne acorzi dreptul de a refolosi orice parte din postările pe care tu le plasezi pe Platforma Qriser.

Când postezi orice comentariu, evaluare sau orice alt conţinut, trebuie să te asiguri că deţii toate drepturile necesare pentru a face public acel conţinut care poate fi preluat şi împărtăşit mai departe de noi. De asemenea, accepţi că orice astfel de folosire şi/sau împărtăşire a conţinutului postărilor tale de către Qriser nu sunt supuse unei obligaţii de plată a unei compensaţii către tine.

10. Platforma Qriser – drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală ale furnizorilor de training

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale din cursurile oferite în cadrul Platformei Qriser sunt proprietatea furnizorilor de training care le-au postat şi/sau predat.

Participanţii la cursurile oferite prin Platforma Qriser nu au permisiunea să distribuie, să modifice, să copieze, să transmită, să expună, să refolosească, să reproducă, să publice, să autorizeze, să acorde o licenţă de folosire, să creeze lucrări derivate din, sau să transfere, să vândă sau să folosească conţinutul cursurilor şi materialelor aferente, parţial sau în totalitate, în orice mod, fără acordul în scris al furnizorilor.

Drepturile de proprietate intelectuală ale terţelor părţi

Platforma Qriser reprezintă o piaţă virtuală de desfacere pentru cursuri de formare profesională și de dezvoltare personală. Modelul nostru de business presupune că noi nu verificăm şi nu editam în vreun fel cursurile şi, prin urmare, AMMA nu este în măsură să determine legalitatea unui curs și nu își asumă nicio responsabilitate în această privința. De aceea este important ca furnizorii care postează şi efectuează cursuri să respecte proprietatea intelectuală a unor terţe părţi. Când furnizorii de training postează cursuri pe Platforma Qriser, ei se angajează şi confirmă că deţin toate autorizaţiile şi drepturile necesare pentru a folosi conţinutul cursurilor postate de ei.

Drepturile de proprietate intelectuală ale Platformei Qriser

Mărcile, logo-urile şi caracterele ce ţin de acest website aparţin Platformei Qriser. Nimic din ceea ce conţine Platforma Qriser nu va fi considerat ca oferind vreo licenţă sau drept de folosire a vreunei mărci ce apare pe acest website.

Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

Orice activitate care încalcă drepturile de proprietate ale unei alte persoane sunt interzise pe Platforma Qriser.

În cazul în care se primeşte o plângere despre încălcarea unui drept de proprietate aparţinând unei terţe persoane, Platforma Qriser va analiza dacă este necesară suspendarea contului furnizorului de training în legătură cu care a fost primită sesizarea până la clarificarea situaţiei în faţa instanţei de judecată sau a unei alte autorităţi cu competenţe în acesta privinţă.

În cazul în care drepturile unui furnizor de training au fost încălcate de către alt participant pe Platforma Qriser, vom analiza dacă se justifică supendarea contului respectivului participant până la clarificarea situaţiei în faţa instanţei de judecată sau a unei alte autorităţi cu competenţe în acesta privinţă.

De asemenea, Platforma Qriser îşi va exercita în mod activ drepturile sale de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

11. Platforma Qriser – responsabilitatea participanţilor

Responsabilitatea limitată a Platformei Qriser

Platforma Qriser îţi facilitează experienţa on-line în scopul oferirii de cursuri; ne angajăm să îmbunătăţim constant această platformă pentru a face experienta ta cât se poate de plăcută şi eficientă.

Ţinând cont că noi acţionăm in calitate de comisionar, ajutând furnizorii de training să îşi comercializeze cursurile pe Platforma Qriser, te rugăm să ai în vedere că nu putem influenţa în niciun fel conţinutul sau maniera în care sunt predate cursurile. Nu verificăm sau editam cursurile să vedem dacă sunt probleme legale şi nu suntem în măsură să determinăm legalitatea sau calitatea cursurilor postate pe Platforma Qriser. Nu verificăm locaţiile de curs şi nu suntem responsabiliti pentru informaţiile care sunt împărtăşite în cadrul unui curs de către furnizori sau cursanţi.

Platforma Qriser nu este răspunzătoare pentru interacţiunile dintre furnizori şi cursanţi. Nu suntem răspunzători nici în cazul în care apar plângeri, dispute sau prejudicii de orice fel care să fie generate sau legate de conduita furnizorilor sau a cursanţilor.

În cazul în care apar astfel de probleme, trebuie să te adresezi direct persoanei care te-a nemulţumit. Platforma Qriser te poate ajuta în anumite situații cu punerea la dispoziţie a documentelor prin care fiecare participant pe Platforma Qriser şi-a asumat anumite obligaţii.

În cazul în care accesezi de pe Platforma Qriser linkuri către alte website-uri, trebuie să ştii că nu le controlam în niciun fel şi nu suntem răspunzători pentru legalitatea conţinutului, respectarea drepturilor altor persoane şi pentru condiţiile de confidenţialitate, de securitate şi/sau de funcţionalitate ale acestor site-uri. Dacă intri printr-un link pe astfel de site-uri, îţi asumi personal riscul.

Platforma Qriser şi compania AMMA, directorii şi angajaţii săi nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale sau alte daune legate de folosirea Platformei Qriser şi de înregistrarea, participarea sau orice fel de altă acţiune legată de cursurile oferite prin Platforma Qriser indiferent dacă acestea se realizează pe baza unui contract, responsabilitate legală sau altă modalitate.

În orice situație în care este implicată responsabilitatea AMMA potrivit Termenilor și Condițiilor Platformei Qriser – ca de ex. funcționalitate site – dacă prin lege nu se prevede altfel, cuantumul maxim al prejudiciilor la care pot fi obligați compania AMMA, directorii și/sau angajații săi nu va depăși valoarea de 500 Euro pe eveniment.

De asemenea, prin folosirea Platformei Qriser eşti de acord să ne despăgubeşti, aperi şi să ne exonerezi de şi împotriva oricăror pretenţii ale unor terţe părţi referitoare la pagube, pierderi, solicitări, cheltuieli (incluzând cheltuieli de judecată) ce au apărut sau pot apărea în legătură cu a) conţinutul transmis sau postat de către tine, b) folosirea serviciilor oferite pe Platforma Qriser, c) încălcarea Termenilor şi Condiţiilor Platformei Qriser sau d) încălcarea legii sau a unor drepturi ale unor terţe părţi. Acesta obligaţie va continua şi după ce încetezi folosirea Platformei Qriser, serviciilor oferite pe Platforma Qriser şi/sau relaţia contractuală cu noi.

În cazul în care ne considerăm prejudiciaţi, vom exercita mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie.

Responsabilitatea completă a furnizorilor

Platforma Qriser reprezintă o piaţă virtuală de desfacere pentru cursuri de formare profesională și de dezvoltare personală. Modelul de business Qriser presupune că noi nu verificăm şi nu editam în vreun fel cursurile şi, prin urmare, nu suntem în măsură să determinăm legalitatea unui curs. De aceea este important ca furnizorii de training care postează şi efectuează cursuri să își respecte oferta făcută la momentul plasării comenzii de către utilizatori, respectând în același timp toate legile aplicabile, toate drepturile aparţinând unor terţe persoane, precum şi să obţină toate autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea cursurilor. Când furnizorii de training postează cursuri pe Platforma Qriser, ei se angajează şi confirmă că îşi vor respecta oferta făcută la momentul plasării comenzii de către utilizatori, că îşi desfăşoară activitatea în deplină conformitate cu legea şi că deţin toate autorizaţiile şi drepturile necesare pentru a folosi conţinutul cursurilor oferite de către ei pe Platforma Qriser.

De asemenea, responsabilitatea privind locaţiile în care este predat cursul îi revine în totalitate furnizorului de training care organizează cursul respectiv.

Furnizorii de training garantează pentru legalitatea sau calitatea cursurilor postate pe Platforma Qriser, pentru verificarea locaţiilor de curs şi pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor care sunt împărtăşite în cadrul unui curs de către participanţi.

Furnizorii de training răspund pentru propriile acţiuni, măsuri, decizii luate în ceea ce priveşte cursurile oferite de către ei pe Platforma Qriser. Furnizorii sunt răspunzători pentru interacţiunile cu cursanţii şi pentru orice fel de plângeri, dispute, prejudicii de orice fel care să fie legate de conduita furnizorilor.

Furnizorii de training sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale sau alte daune legate de folosirea Platformei Qriser şi de înregistrarea, participarea sau orice fel de altă acţiune legată de cursurile oferite prin Platforma Qriser indiferent dacă acestea se realizează pe baza unui contract, responsabilitate legală sau altă modalitate.

Responsabilitatea cursanţilor

Trebuie să ai în vedere faptul că dacă te înregistrezi la un curs, îţi asumi participarea şi consecinţele care decurg din această.

Pentru cursurile care implică activitate fizică, îţi asumi riscurile inerente inclusiv riscul legat de boală, accidentari, dizabilitate sau moarte. Îţi asumi întreaga resposabilitate pentru alegerile, acţiunile, informaţiile pe care le împărtăşești şi orice alte măsuri şi decizii pe care le iei înainte, în cursul şi după înregistrarea ta la un curs.

Considerând toate cele de mai sus, eşti de acord să nu ai niciun fel de pretenţie faţă de Platforma Qriser în legătură cu cursurile oferite pe Platforma Qriser şi să rezolvi orice fel de dispute direct cu respectivul  furnizor de training sau participant.

Prin urmare, eşti de acord să utilizezi Platforma Qriser şi să beneficiezi de serviciile oferite, respectiv să te înregistrezi şi să participi la cursurile oferite pe Platforma Qriser pe propria ta responsabilitate.

12. Training for a better world – condiţii

Un furnizor poate decide să participe la programul “Trainings for a better world”, caz în care va acorda un bonus de participare de cel puțin 5% din volumul unui training înscris în cadrul programului “Trainings for a better world” (bonusul va consta dintr-un loc gratuit acordat la fiecare 20 de locuri oferite în cadrul unui training listat pe Platforma Qriser și înscris în cadrul programului “Trainings for a better world”, unei persoane desemnate de către Asociațiile partenere. Bonusul va putea fi acordat și la un număr mai mic de locuri oferite pentru un curs, potrivit deciziei Furnizorului de Training.

13. Termeni legali aplicabili

Dacă o parte din Termenii şi condiţiile Platformei Qriser va fi considerată inaplicabila sau invalidă, atunci acea parte va fi înlocuită de o prevedere legală opozabila care se apropie cel mai mult de intenţia iniţială a respectivei reguli şi restul Termenilor şi Condiţiilor Platformei Qriser va continua să îşi producă efecte.

Termenii şi condiţiile Platformei Qriserrelaţiile şi interacţiunile pe şi legate de Platforma Qriser sunt guvernate de legile aplicabile în România. Dacă apare orice fel de dispută, echipa Qriser este deschisă să ajute la soluţionarea acesteia – te rugăm să ne contactezi potrivit Secţiunii Contact. În cazul în care nu eşti mulţumit de felul în care a fost soluţionată plângerea ta, te poţi adresa instanţelor competente din municipiul Bucureşti.

14. Politica Qriser de protecție a datelor personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal și toate acțiunile noastre se fac potrivit Valorilor și Principiilor Platformei Qriser, cu respectarea vieții private și de familie, a comunicațiilor, a protecției datelor cu caracter personal, a libertății de gândire, de conștiință și de religie, a libertății de exprimare și de informare, a libertății de a desfășura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Pentru mai multe detalii, vezi Politica Qriser de protecție a datelor personale.

15. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor Platformei Qriser

Periodic, vom actualiza unilateral aceşti Termeni şi Condiţii ai Platformei Qriser pentru a clarifica practicile noastre sau pentru a reflecta practici noi şi diferite. Modificările vor deveni aplicabile în ziua în care sunt postate cu excepţia cazului în care se prevede altfel. Dacă continui să folosești Platforma Qriser după ce aceste schimbări au devenit aplicabile accepţi respectivele schimbări. Termenii actualizaţi vor înlocui vechea formă a respetivelor termeni şi condiţii.

16. Contact

Dacă dorești să iei legătura cu noi, te rugăm să folosești următoarele date de contact:[email protected], tel:0761104030.

 

Actualizat: 26 februarie 2020