Descriere

Work with Meaning. The Science of Positive Psychology for a Fulfilled Professional Life

🇷🇴

DE CE? 

Știai că performanța de vârf implică nu doar expertiză, ci și competențe transversale (soft skills), inteligență emoțională sau sens și semnificație în muncă? Iar dacă urmărești mai mult decât performanța și succesul, atunci probabil știi că echilibrul personal implică accesarea resurselor interioare și (re)construirea unei viziuni mai ample și sănătoase despre muncă. Pentru că fericirea și împlinirea profesională nu apar de la sine, te invităm să descoperim împreună cum le putem proiecta intenționat, în așa fel încât să atingem bunăstarea pe care o căutăm cu toții.

OBIECTIVE 

📍Conectarea la rolul/cariera curent/-ă și formularea misiunii proprii.

📍Creșterea motivației în muncă.

📍Dezvoltarea resurselor personale: inteligența emoțională, managementul stresului, reziliența.

📍Creșterea satisfacției în muncă, cu impact pozitiv asupra calității vieții.

TEMATICĂ 

💡Conectarea la rolul curent: filosofia personală de muncă și de viață.

💡Motivația care face diferența: autonomia, perfecționarea, semnificația muncii.

💡Job crafting: proiectarea rolului pentru maximizarea implicării în muncă și atingerea stării de flux.

💡Comunicarea asertivă: experiențe-prototip în depășirea obstacolelor de comunicare.

💡(I)Raționalitate în luarea deciziilor: distorsiunile de gândire; experiențe-prototip pentru prevenirea erorilor de judecată și atingerea controlului interior.

💡Inteligență emoțională și reziliență: auto-eficacitate și autorelaxare; experiențe-prototip pentru exersarea emoțiilor pozitive complexe (ex: optimism, recunoștință).

CUI SE ADRESEAZĂ?

Specialiști în diferite domenii de activitate, lideri, manageri sau coordonatori cu experiență într-o poziție de conducere.

DESPRE TRAINERI

👧🏻Andreea Ibănescu este Psiholog Organizațional, Consultant și Facilitator Expert la The Inner View. Misiunea ei este să le ofere oamenilor și organizațiilor acele experiențe transformaționale prin care să își identifice și să își atingă obiectivele, îndeplinindu-și potențialul. Folosește o abordare validată științific, utilizând instrumente și tehnici din resurse umane,, economie comportamentală, psihologie cognitiv-comportamentală, design thinking și
coaching.

👨‍🎨Cosmin Sofron este Psiholog Organizațional și Consultant HR în echipa The Inner View. Misiunea lui este să ajute oamenii și organizațiile deopotrivă să își analizeze și își cunoască în profunzime dinamica internă, ca mai apoi să dezvolte strategii optime de creștere. Cosmin aplică o abordare validată științific, utilizând instrumente și tehnici din psihologia cognitiv-comportamentală, dobândite în proiecte de consultanță HR, diagnoză și dezvoltare organizațională. Deține un atestat British Psychological Society în testarea psihometrică obținut la Universitatea din Cambridge, UK.

🇬🇧

WHY?

Did you know that peak performance is not only about having expertise, but also about having soft skills, emotional intelligence or a sense of purpose and meaning in your work? If you are interested in more than high performance or success, then you probably know that well-being involves developing your personal resources and adopting a broader, healthier and (more) balanced view of your work. Because happiness and fulfilment do not occur by default, we invite you to explore together how to intentionally design them in the workplace in order to achieve abundance and a meningful professional life.

OBJECTIVES

📍Connecting to your current role / career and formulating a personal mission at work.

📍Increasing work motivation.

📍Developing personal resources – emotional intelligence, stress management, resilience.

📍Increasing job satisfaction and positively affecting quality of life.

TOPICS

💡Connecting to your current role: identifying and understanding your philosophy  of life and your mission at work.

💡Building motivation that makes a difference: autonomy, mastery and a sense of meaning.

💡Job crafting: designing your job in order to maximise engagement and achieve a state of flow.

💡Assertive communication: prototyping experiences for overcoming communication obstacles.

💡(Ir)Rationality and decision making: cognitive biases and illusions. Prototyping experiences for preventing judgement errors and achieving internal control.

💡Emotional Intelligence: self-efficacy and self-relaxation. Prototyping experiences for practicing complex positive emotions (e.g., optimism, gratitude).

WHO CAN ATTEND?

Professionals from different fields and industries, leaders, managers or coordinators with experience in management roles.

ABOUT THE TRAINERS

👧🏻Andreea Ibănescu – Organisational Psychologist, Consultant and Expert Learning Facilitator at The Inner View. Her mission is to provide individuals and organisations with transformational experiences that help them identify and reach their objectives, ultimately fulfilling their potential. Andreea adopts an evidence-based approach, using tools and techniques from human resources, cognitive-behavioural psychology, behavioural economics, design thinking and coaching.

👨‍🎨Cosmin Sofron – Organisational Psychologist and HR Consultant at The Inner View. His mission is to help people and businesses alike to diagnose and get a glimpse into their internal dynamics. Cosmin adopts an evidence-based approach, using tools and techniques from cognitive-behavioural psychology, HR consulting, organisational diagnosis and development projects. He holds a British Psychological Society certificate in personality and ability assessments from the University of Cambridge, UK.

 

 

Check the Qriser calendar for more The Inner View training programs

Informații suplimentare

Limbă

,

Oraș

, ,

Țară

, ,

Tip program

Review-uri

Acest program nu a primit încă niciun review.

Doar clienții înregistrați care au urmat acest program pot trimite review.

Condiții de rambursare pentru cursant

Orice comandă se poate anula în termen de 24 de ore de la achiziţie.

De asemenea, poţi anula înregistrarea fără niciun fel de penalizare cu 14 zile înainte de efectuarea cursului. Orice anulare după această perioadă poate duce la consumarea fondurilor alocate de tine cursului respectiv.

În cazul în care anulezi înregistrarea cu mai mult de 14 zile înainte de efectuarea cursului, vei primi fondurile Qriser consumate înapoi în contul tău.

Politică anulare program de către furnizor

Dacă cursul nu are un număr suficient de participanţi, furnizorul de training poate decide să anuleze cursul cu 7 zile înainte de efectuarea acestuia iar tu vei primi fondurile Qriser respective înapoi. De asemenea, Formatorul poate anula cursul pentru motiv de forţă majoră sau caz fortuit, fiind împiedicat în mod obiectiv să efectueze sesiunea de curs respectivă. Vei fi anunţat imediat ce apare o astfel de situaţie.

Solicitări generale

Încă nu sunt solicitări.

Work with Meaning. The Science of Positive Psychology for a Fulfilled Professional Life

3,600.00 +TVA

🇷🇴

Acest program ajută participanții să învețe și să aplice principii și practici de psihologie pozitivă pentru a dobândi o viziune sănătoasă despre muncă și carieră. Indiferent de rol, programul oferă cadrul în care profesioniștii se regăsesc și dezvoltă deprinderi care îi ajută să lucreze cu sens și să devină împliniți.

BENEFICII

✅Obiective de business atinse.

✅Implicare, într-ajutorare, etică și proactivitate.

✅Satisfacție crescută în muncă.

✅Colaborare și comunicare deschisă.

✅Promovare din interior pe poziții cheie.

✅Promovarea organizației în calitate de ambasador de brand.

PROBLEME EVITATE

⚠️Probleme de comunicare și de luare a deciziilor.

⚠️Performanță scăzută, dezinteres, absenteism.

⚠️Nivel crescut de stres.

⚠️Implicare și satisfacție în muncă reduse.

⚠️Fluctuație crescută de personal.

⚠️Imagine negativă pe piață, ca organizație.

🇬🇧

This course helps participants learn and apply principles and practices derived from positive psychology in order to adopt a healthier and more balanced view of work and their career. The programme provides the framework in which professionals from all fields and industries reconnect with themselves, developing skills and abilities that lead to a meaningful professional life and a sense of fulfilment.

BENEFITS

✅Increased job performance and business objectives successfully achieved. 

Engagement, prosocial and helping behaviours, ethics and proactivity. 

Increased job satisfaction. 

Open communication and collaboration. 

✅Career advancement within the organisation.

Endorsing the organisation as a brand ambassador.  

PROBLEMS AVOIDED 

⚠️Communication and decision making problems. 

⚠️Low levels of job performance, lack of interest, absenteeism. 

⚠️High levels of stress. 

⚠️Low levels of engagement and job satisfaction. 

⚠️Increased staff turnover. 

⚠️A negative employer brand image. 

1 în stoc

Furnizor
0 din 5
  Pune o întrebare furnizorului
Categorii: , , Etichete: , , , ,

Atribute specifice

Preț fără TVA pe sesiune pentru grup
Andreea Ibănescu
Se va confirma de comun acord / To be confirmed with the client
Se va confirma de comun acord / To be confirmed with the client
5 zile (modular) / 5 days (modular)
5-20
CV-ul trainerului