Descriere

Psychological Assessments in Recruitment and Staff Development

🇷🇴

OBIECTIVE

📍Învățarea principiilor de bază ale testării psihometrice în recrutarea și dezvoltarea angajaților.

📍Înțelegerea aprofundată a procesului de creare și validare a unui test psihometric, de construire și analiză a scalelor de măsură, precum și de scriere a conținutului raportului final.

📍Dobândirea cunoștințelor necesare explorării și interpretării rezultatelor evaluării psihometrice, precum și a oferirii de feedback constructiv.

📍Aplicarea cunoștințelor dobândite prin realizarea unei sesiuni practice de evaluare a personalității, de redactare a unui raport final și de explorare a rezultatelor.

TEMATICĂ

💡Construirea și validarea testelor psihometrice – obiective, principii și metodologie.

💡Caracteristicile testelor psihometrice – standardizare, normare, fidelitate, validitate, analiză factorială. Cum putem combate erorile și verifica autenticitatea răspunsurilor?

💡Evaluarea abilităților cognitive – modelele existente, construirea și analiza scenariilor și a răspunsurilor, interpretarea rezultatelor, generarea rapoartelor finale, oferirea feedback-ului.

💡Evaluarea personalității, a intereselor și a valorilor – modelele existente, asigurarea condițiilor de testare, construirea scalelor de măsură, scrierea și interpretarea rapoartelor narative, explorarea și interpretarea rezultatelor, oferirea feedback-ului.

💡Testarea psihometrică în era digitală – computerizare, inteligență artificială, gamification.

DESPRE TRAINERI

👨‍🎨Cosmin Sofron este Psiholog Organizațional și Consultant HR în echipa The Inner View. Misiunea lui este să ajute oamenii și organizațiile deopotrivă să își analizeze și își cunoască în profunzime dinamica internă, ca mai apoi să își dezvolte strategii optime de creștere. Cosmin aplică o abordare validată științific, utilizând instrumente și tehnici din psihologia cognitiv-comportamentală, dobândite în proiecte de consultanță HR, diagnoză și dezvoltare organizațională. Deține un atestat British Psychological Society în testarea psihometrică obținut la Universitatea din Cambridge, UK.

👧🏻Andreea Ibănescu este Psiholog Organizațional, Consultant și Facilitator Expert în echipa The Inner View. Misiunea ei este să le ofere oamenilor și organizațiilor acele experiențe transformaționale prin care să își identifice și să își atingă obiectivele, îndeplinindu-și potențialul. Folosește o abordare validată științific, utilizând instrumente și tehnici din resurse umane, psihologie cognitiv-comportamentală, economie comportamentală, design thinking și coaching.

CERTIFICATE

🎓Universitatea Cambridge, The Psychometric Centre – Test User: Occupational Ability
and Personality (Nivel A și B), Marea Britanie.

🎓British Psychological Society (BPS), Marea Britanie

🎓Great People Inside – Platformă digitală de evaluare – UK Channel Partner, Marea Britanie

🎓Certificat Train the Trainers – IntegraHR, România

DETALII ADMINISTRATIVE

  • Participanții vor primi un formular de înscriere, iar confirmarea se va realiza pe email.
  • Prânzul este inclus în preț, pe durata celor 4 zile.

Condiții de rambursare pentru cursant

Orice comandă se poate anula în termen de 24 de ore de la achiziție.

De asemenea, poți anula înregistrarea fără niciun fel de penalizare cu cel mult 10 zile înainte de efectuarea cursului. Orice anulare după această perioadă duce la consumarea fondurilor alocate.

În cazul în care anulezi înregistrarea cu mai mult de 10 zile înainte de efectuarea cursului, vei primi fondurile Qriser consumate înapoi în contul tău.

🇬🇧

OBJECTIVES

📍Learning the basic principles of psychometric testing in recruitment and staff development.

📍Gaining an in-depth understanding of how to create and validate a psychometric test, how to build the measurement scales, how to analyse items, as well as how to write the final report.

📍Acquiring the necessary knowledge to explore and interpret the results of a psychometric assessment, as well as to provide constructive feedback.

📍Conducting a practical session for personality assessment, drafting a final report, and exploring results.

TOPICS

💡Design and Validate a Psychometric Test – objectives, principles, and methodology.

💡Sound Psychometric Properties – standardisation, norms, reliability, validity, factorial analysis. How can we reduce bias and check the authenticity of answers (fake good, fake bad, social desirability, impression management)?

💡Assessments of Cognitive Abilities  – existing models, designing and analysing scenarios, interpreting results, generating final reports, and providing feedback.

💡Assessments of Personality, Interests, Values – existing models, test conditions, measurement scales, designing narrative reports, exploring results, writing final reports, creating test manuals, and providing feedback.

💡Modern Psychometrics – Digital Assessments – computerised adaptative testing (CAT), artificial intelligence (AI), gamification.

ABOUT THE TRAINERS

👨‍🎨Cosmin Sofron – Organisational Psychologist and HR Consultant at The Inner View. His mission is to help people and businesses alike to diagnose and get a glimpse into their internal dynamics. Cosmin adopts an evidence-based approach, using tools and techniques from cognitive-behavioural psychology, HR consulting, organisational diagnosis and development projects. He holds a British Psychological Society certificate in personality and ability assessments at the University of Cambridge, UK.

👧🏻Andreea Ibănescu – Organisational Psychologist, Consultant and Expert Learning Facilitator at The Inner View. Her mission is to provide individuals and organisations with transformational experiences that help them identify and reach their goals, ultimately fulfilling their potential. Andreea adopts an evidence-based approach, using tools and techniques from human resources, cognitive-behavioural psychology, behavioural economics, design thinking and coaching.

CERTIFICATES

🎓University of Cambridge, The Psychometric Centre – Test User: Occupational Ability and Personality (Level A and B), United Kingdom.

🎓British Psychological Society (BPS), United Kingdom

🎓Great People Inside – Digital Assessment Platform – UK Channel Partner, United Kingdom

🎓Train the Trainers Certificate – IntegraHR, Romania

COURSE DETAILS

  • Participants will receive a registration form and confirmation of attendance via email.
  • Lunch is included in the price during the 4 days.

Reimbursement conditions 

Any order can be cancelled within 24 hours of purchase.

You can also cancel the registration up to 10 days before the course without any penalty. Any cancellation afterwards results in the consumption of the funds allocated by you to the course.

If you cancel the registration more than 10 days before the course, you will receive the allocated Qriser funds back to your account.

 

Psychological Assessments in Recruitment and Staff Development is in-house.

Check the Qriser calendar for more The Inner View training programs

Informații suplimentare

Limbă

,

Oraș

, , , , , ,

Țară

, , , , ,

Tip program

Training for a better world

Review-uri

Acest program nu a primit încă niciun review.

Doar clienții înregistrați care au urmat acest program pot trimite review.

Detalii organizare curs

Participanții vor primi un formular de înscriere și confirmare pe adresa de email. 

Materialele disponibile vor fi în limba engleză. 

Micul dejun și prânzul sunt incluse în preț pe durata celor 4 zile.

Condiții de rambursare pentru cursant

Orice comandă se poate anula în termen de 24 de ore de la achiziţie.

De asemenea, poţi anula înregistrarea fără niciun fel de penalizare cu cel mult 10 zile înainte de efectuarea cursului. Orice anulare după această perioadă duce la consumarea fondurilor alocate de tine cursului respectiv.

În cazul în care anulezi înregistrarea cu până la 10 zile înainte de efectuarea cursului, vei primi fondurile Qriser consumate înapoi în contul tău.

Politică anulare program de către furnizor

Dacă programul nu are un număr suficient de participanţi, furnizorul de training anulează cursul cu 7 zile înainte de efectuarea acestuia, iar tu vei primi fondurile Qriser respective înapoi. De asemenea, Formatorul poate anula cursul pentru motiv de forţă majoră sau caz fortuit, fiind împiedicat în mod obiectiv să îl deruleze. Vei fi anunțat imediat ce apare o astfel de situaţie.

Solicitări generale

Încă nu sunt solicitări.

Psychological Assessments in Recruitment and Staff Development

3,850.00 +TVA

🇷🇴

Acest curs de 4 zile (modular) ajută participanții să învețe și să aplice principiile și practicile testării personalității, a intereselor, a valorilor și a abilităților cognitive, în recrutarea și dezvoltarea angajaților. De asemenea, cursanții învață cum să își construiască propriul instrument de evaluare și derulează o sesiune practică de testare.

🇬🇧

This is a 4-day modular course focused on helping participants learn and apply the principles and practices of psychometric testing in recruitment and staff development. Attendees learn the methodology necessary to design and validate their own personality, interests, values and cognitive abilities assessment tool, as well as conduct a testing session.

BENEFICII

✅Vom înțelege mecanismele, etapele și principiile din spatele construirii și validării unui test psihometric.

✅Vom dobândi cunoștințele necesare pentru realizarea și validarea propriului nostru instrument de evaluare.

✅Vom învăța cum să redactăm un raport final de evaluare și cum să interpretăm rezultatele.

✅Vom investiga potențialul uman – tiparele de gândire, tendințele naturale, comportamentele, preferințele și atitudinile cheie de la locul de muncă.

✅Vom învăța cum să oferim un feedback constructiv, atât persoanei evaluate, cât și angajatorului.

✅Vom realiza o sesiune practică de evaluare în care vom parcurge etapele unui proces de testare psihometrică cu ajutorul unei platforme de testare digitală.

CUI SE ADRESEAZĂ? 

Specialiști și Manageri HR, Psihologi Organizaționali, Consultanți HR, Talent Acquisition Specialists, Departamente HR.

MATERIALE

📚Disponibile în limba Engleză (prezentări, instrumente, ghiduri, altele)

LOCAȚIE 

🌎București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu, Brașov, Constanța

PARTICIPANȚI

minim 3 / maxim 5

🇬🇧

BENEFITS 

✅We will understand the methodology, stages and principles behind the construction and validation of a psychometric test.

✅We will acquire the necessary knowledge in order to create and validate our own assessment tool.

We will learn how to write a final report and how to interpret results. 

✅We will investigate the human potential by looking at thinking patterns, natural tendencies, behaviours, preferences and key attitudes at work.

✅We will learn how to provide constructive feedback, both to the assessee and to the employer / client.

✅We will conduct a practical session in which we go through all the stages of the process, with the help of a digital testing platform.

WHO CAN ATTEND?

HR Managers, HR Specialists, HR Departments, Organisational Psychologists, HR Consultants, Talent Acquisition Specialists.

LOCATION 

🌎Bucharest, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Sibiu, Brasov, Constanta

MATERIALS 

📚Available in English (presentations, templates, guides, other)

PARTICIPANTS

minimum 3 / maximum 5

2 în stoc

Furnizor
0 din 5
  Pune o întrebare furnizorului
Categorii: , , Etichete: , , , , , , ,

Atribute specifice

Preț fără TVA pe sesiune pentru grup
Cosmin Sofron
(flexibil) Se va stabili in urma discutiilor cu clientul
(flexibil) Se va stabili in urma discutiilor cu clientul
4 zile (modular) / 4 days (modular)
3-5
Alte documente
CV-ul trainerului